Voorwaarden wijncusussen/wijnproeverijen

Voorwaarden wijncusussen/wijnproeverijen

Deelname

De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus of wijnproeverij is minimaal 18 jaar.

Betaling

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld.

Annulering

  • Bij annulering van de inschrijving vóór de wijncursus/wijnproeverij, wordt het betaalde bedrag alleen teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld, uiterlijk tot 2 weken voor de aanvangsdatum.
  • Bij annulering wordt ten alle tijden € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. 
  • Bij annulering binnen 2 weken vóór aanvangsdatum van de wijncursus/wijnproeverij wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 1 week vóór aanvangsdatum van de wijncursus/ wijnproeverij wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
  • U mag wel iemand anders in uw plaats sturen.
  • Bij annulering is deelname aan de wijncursus/wijnproeverij op een latere datum mogelijk, echter onder verrekening van de dan geldende kosten.
  • Indien men na aanvang van een wijncursus, de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

Ziekte / verschuiven / calamiteiten

  • Mocht de wijncursus/wijnproeverij wegens ziekte van de docent of door ernstige zaken onverhoopt niet door kunnen gaan, wordt de cursist/deelnemer in de gelegenheid gesteld de wijncursus/wijnproeverij op een ander tijdstip in te halen na overleg met de docent. Dit geld niet voor een vakantie van de cursist die op één van deze data valt. 
  • Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van de cursuskosten of een deel daarvan.
  • De docent behoudt het recht om wijzigingen door te voeren m.b.t. cursusdata.
Terug naar blog